Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport dotyczy procedury wyłaniania członków zespołów i grup pracujących nad założeniami Kujawsko-Pomorskiego Programu  na rzecz Ekonomii Społecznej oraz procesu opracowywania tego dokumentu.

W związku z przystąpieniem  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przygotowania projektu „Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020”  Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych ze względu na wagę dokumentu postanowiła objąć monitoringiem sposób organizacji pracy nad programem.  Monitoring objął sposób wyłaniania członków zespołów i grup pracujących nad założeniami oraz projektem programu oraz sam proces opracowania tego dokumentu. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z pisemną prośbą o wyjaśnienie metody wyłaniania członków Zespołu Eksperckiego oraz Grupy Roboczej. Działanie to umożliwiło rozszerzenie wyżej wymienionych gremiów o kolejnych przedstawicieli sektora pozarządowego, w tym przedstawicieli Federacji. W związku z tym umożliwiono kolejnym podmiotom wyrażenie swoich opinii w przedmiocie programowania rozwoju w latach 2013-2020 działań skierowanych do sektora ekonomii społecznej. O ile w zakresie rozszerzenia składu osobowego zespołów i grup pracujących nad programem osiągnięto pewien sukces, o tyle wpływ na kształt programu nie był znaczący głównie ze względu na sposób jego przygotowania.

Pobierz 
RAPORT Monitoring powstawania projektu Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020 [maj 2013 roku]

Załączniki do Raportu

  1. Zaproszenie Regionalnego Ośrodek Polityki Społecznej do udziału w grupie (Zobacz>>>)
  2. Materiał z pierwszego spotkania Grupy Roboczej ds. opracowania Kujawsko-Pomorskiego Programu na rzecz ekonomii społecznej, 21 marca 2012 r. (Zobacz>>>)
  3. Prezentacja – Zarys Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej (Zobacz>>>)
  4. Cele Programu (Zobacz>>>)