Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport zbiera liczne obszary aktywności Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w zakresie konsultacji społecznych. 

Tym samym ma odmienną strukturę od innych raportów z działań monitoringowych i strażniczych Federacji. Materiał ten jest bowiem bardziej przeglądem działań niż relacją z ich zaplanowania, wykonania i wyników.

W raporcie wskazane są trzy obszary aktywności Federacji, które pokazują nie tylko, że wciąż niezbędne jest dopominanie się strony pozarządowej o uwzględnienie jej głosu przy tworzeniu i realizacji polityk publicznych, ale materiał ten stanowi również krótki przegląd wybranych działań Federacji na rzecz upowszechniania konsultacji społecznych.

Pobierz:

Raport „Kto nie konsultuje, ten nie ma racji” [luty 2014 roku]