Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport przedstawia prace nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Polsce do roku 2020 (KPRES). W tworzenie dokumentu zaangażowała się również Federacja, zarówno w konsultacjach społecznych, jak i poprzez udział w pracach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, który został powołany przez Prezesa Rady Ministrów.

Raport przedstawia prace nad projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Polsce do roku 2020 (KPRES). W tworzenie dokumentu zaangażowała się również Federacja, zarówno w konsultacjach społecznych, jak i poprzez udział w pracach Zespołu ds. Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej, który został powołany przez Prezesa Rady Ministrów.

KPRES to program niezmiernie ważny, jednak wiele znajdujących się w nim rozwiązań zostało zakwestionowanych już na etapie wstępnych konsultacji on-line i na spotkaniach konsultacyjnych na terenie kraju. W trzymiesięcznych konsultacjach w roku 2013 wzięło udział wiele podmiotów z różnych sektorów: z sektora ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, administracji publicznej. Mocny głos krytyczny przedstawiła Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (K-PFOP).

Pobierz:

Raport „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” [czerwiec 2013 roku]