Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Raport opisuje działania i sukcesy Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w procesie powstawania „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku”. Opisane w raporcie zdarzenia to zabiegi Federacji o uwzględnienie organizacji pozarządowych w tworzeniu Strategii, dalej wypracowanie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu metody promocji postulatów NGO oraz udział i skuteczność Federacji w konsultacjach korespondencyjnych (przyjęcie tych uwag przez organizatora konsultacji).

Raport jest kolejnym przykładem działań Federacji, które wymagały „mocnego głosu”, aby zdanie organizacji było słyszalne, a postulaty przyjęte, jak i pokazuje jak skuteczne i efektywne jest zaangażowanie organizacji pozarządowych w planowanie polityk i działań administracji publicznej. Raport analizuje uwagi Federacji do Strategii i wskazuje, które z tych postulatów zostały przyjęte i co ich przyjęcie może oznaczać dla działań NGO w przyszłości.

Raport jest także ciekawym przykładem na wykorzystanie wsparcia prawnego w działaniach monitoringowych i strażniczych.

Pobierz Raport „I organizacje chcą planować rozwój swojego regionu” [listopad 2013 roku]

Załączniki do Raportu

 1. Postulaty Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku zaprezentowane w trakcie spotkania 15.01.2013 (prezentacja .ppt) [Zobacz>>>]
 2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku poddany konsultacjom w czerwcu 2013 roku (projekt z maja 2013 roku) [Zobacz>>>]
 3. Formularz konsultacji ze wszystkimi uwagami złożonymi przez Federację (15 lipca 2013 roku) [Zobacz>>>]
 4. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku [Zobacz>>>]
 5. Załącznik nr 1 do „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020” – Tabela uwag i opinii (z utajnionymi przez organizatora konsultacji danymi zgłaszających uwagi i opinie) [Zobacz>>>]
 6. Opinia prawna pozyskana przez Federację ws. utajnienia danych zgłaszających uwagi i opinie [Zobacz>>>]
 7. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku z 13 września 2013 roku wskazująca zmiany w treści Strategii w porównaniu z projektem z maja 2013 roku [Zobacz>>>]
 8. Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan modernizacji 2020+ (dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 października 2013 roku) [Zobacz>>>]