Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Osoby reprezentujące lub związane z organizacjami członkowskimi Federacji, które pracują w gremiach opiniodawczo-doradczych.

1. EWA GROBELSKA (Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „DAJ SZANSĘ”)

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020
 • Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, kadencja 2020-2023 

2. ANDRZEJ MACZASSEK (Jestem Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia)

 • Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych w Toruniu, kadencja 2020-2023 

3. MAŁGORZATA KOWALSKA (CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne)

 • Rada Zatrudnienia Socjalnego II kadencji (2019-2022)
 • Komitet Akredytacyjny III kadencji przy  Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Powiatowa Rada Rynku Pracy dla Miasta Torunia, kadencja 2019-2023

4. JANUSZ WIŚNIEWSKI (Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych)

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2020-2022

5. JOANNA DANICKA (CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne)

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2020-2022

6. KATARZYNA GUCAJTIS (Fundacja Światło)

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2020-2022

7. EWA KLUSZCZYŃSKA (Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki)

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2020-2022

8. ANNA ŚWITOŃ (Fundacja na rzecz integracji międzypokoleniowej i dobrego życia seniorów „Łączymy Pokolenia”)

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2020-2022

9. BARTOSZ PADUCH (Fundacja Arkadia)

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2020-2022

10. JAN M. GRABOWSKI (Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych)

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020

11. MARTA HEWELT (Fundacja Arkadia)

 • Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego
 • Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencja na lata 2019-2021

12. MAŁGORZATA GRODZICKA (Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa)

 • Sejmik Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencja na lata 2019-2021

13. IWONA BORKOWSKA(Stowarzyszenie GINEKA)

 • Powiatowa Rada Rynku Pracy w Bydgoszczy, kadencja 2019-2023
 • Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej

14. KATARZYNA BROŻEK (Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej)

 • Rada Seniorów Miasta Torunia, kadencja 2019-2023

15. JADWIGA SZYSZKOWSKA-JANKOWSKA (Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE)

 • Powiatowa Społeczna Rada ds. osób niepełnosprawnych w Radziejowie, kadencja 2019-2023 

16. ELŻBIETA WYSOCKA (Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego)

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020
 • Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego

17. TOMASZ DOMINIAK (Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE)

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020

18. ŁUKASZ BRONISZEWSKI (Fundacja Stabilo)

 • Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej
 • Zespół ds. monitoringu, ewaluacji i aktualizacji Planu Adaptacji Miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030

19. SŁAWOMIR BAKALARZ (Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży)

 • Regionalny Komitet Ekonomii Społecznej
 • Zespół ds. Gwarancji dla Młodzieży

20. AGNIESZKA ZIÓŁKOWSKA (Stowarzyszenie Młode Dęby)

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Żnińskiego

21. ANNA LESZCZYŃSKA (Fundacja Kaktus)

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2020