Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Raport dotyczy działalności Federacji, a dalej również licznego grona organizacji pozarządowych, w odniesieniu do przygotowań województwa kujawsko-pomorskiego do tzw. kolejnej perspektywy finansowej funduszy unijnych 2014-2020.

Opisane w raporcie działania, ich kolejne etapy i rezultaty pokazują dobitnie jak ważna jest konsekwencja i aktywność organizacji III sektora w kontaktach międzysektorowych. Tematyka działań przedstawionych w materiale dotyczy zabiegów organizacji o jak najbardziej efektywne wydatkowanie środków unijnych w regionie oraz o jak najlepsze przygotowanie województwa do wydatkowania unijnego wsparcia. Przy czym, aby zabiegi te były skuteczne, niezbędne okazały się trzy elementy1* konsekwentne domaganie się od regionalnych władz włączenia reprezentantów organizacji pozarządowych do zespołu przygotowującego zasady wydatkowania unijnych środków, 2* mobilizacja środowiska pozarządowego przy wyłonieniu reprezentantów sektora do pracy w tym zespole oraz 3* aktywność reprezentantów III sektora w trakcie prac grupy.
Raport pokazuje praktykę kontaktów organizacji z administracją regionalną (oficjalne pytania i odpowiedzi, aktywność mediów, mechanizmy podejmowania decyzji), aktywność środowiska pozarządowego w ubieganiu się o udział w międzysektorowej grupie (konieczność wypracowania zasad wyboru), jak i zaangażowanie III sektora w przygotowanie postulatów i propozycji do programu regionalnego, który opisać ma pomysł województwa na efektywne wydatkowanie unijnych środków w kolejnych siedmiu latach (formy kontaktu, zainteresowanie, wyniki).

Pobierz 
Raport Korzystasz ze środków unijnych? Pomóż je planować! [wrzesień 2013]

Załączniki do Raportu

 1. Opis procedury naboru przedstawicieli NGO do Grupy roboczej (Zobacz>>>)
 2. Formularz zgłoszeniowy – nabór przedstawicieli NGO do Grupy roboczej (Zobacz>>>)
 3. Wzór rekomendacji dla kandydata do Grupy roboczej (Zobacz>>>)
 4. Listy członków Grupy roboczej (Zobacz>>>)
 5. Propozycje i postulaty kujawsko-pomorskich NGO do RPOWK-P 2014-2020 (Zobacz>>>)