Kapituła Certyfikatu "Organizacja sprawdzona"
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Fosa Staromiejska 30/3, 87-100 Toruń,
tel. 56 652 23 56
e-mail: federacja@federacja-ngo.pl http: www.federacja-ngo.pl