W 2015 roku certyfikaty zostały przyznane 4 kujawsko-pomorskim organizacjom pozarządowym spośród 40 NGO uczestniczących w procesie certyfikacji.

Laureaci III edycji certyfikatu (2015), którzy w 2017 roku otrzymali przedłużenie obowiązywania ("prolongatę") certyfikatu na kolejne dwa lata:

Fundacja Kreatywnej Edukacji z Bydgoszczy (zobacz >>>)
Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej z Chodcza (zobacz >>>)
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria z Inowrocławia (zobacz >>>)
Fundacja Światło z Torunia (zobacz >>>)

Prezentacje organizacji-laureatów zamieściliśmy w publikacji "Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści".