Aktualności

2016-06-30 Tworzymy model wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (5 spotkań w regionie)
Photo by Carsten Schlipf, freeimages.com

Zaczęło się tak: organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi postanowiły wypracować model wspierania tych osób. Taki, który będzie lepszy i skuteczniejszy niż dotychczasowe rozwiązania. Teraz organizacje te zapraszają na spotkania podczas których chcą model przedstawić i przedyskutować.

Rozwiązanie wypracowane przez zespół ponad 20 osób z różnymi doświadczeniami i pomysłami, które na co dzień stykają się z problemami zaburzeń psychicznych (lekarze, społecznicy, pracownicy pomocy społecznej, wolontariusze, osoby z zaburzeniami psychicznymi, członkowie rodzin osób chorujących) to model środowiskowego leczenia zaburzeń psychicznych. Model ten zakłada, że wsparcie dla osób z zaburzeniami jest najbardziej skuteczne i najbardziej potrzebne na poziomie powiatowym, blisko miejsca zamieszkania potrzebujących. Dlatego w pomoc osobom chorującym zaangażowane powinno być lokalne środowisko.

Między 11 a 18 lipca br. w pięciu miastach regionu odbędą się spotkania służące konsultacjom i ulepszeniu modelu – w trakcie każdego spotkania model zostanie zaprezentowany i omówiony, a następnie przedyskutowany z uczestnikami. Spotkanie ma charakter tzw. warsztatu przyszłościowego, a to oznacza, że każdy z uczestników będzie mógł model ocenić, skrytykować, zaproponować inne rozwiązania i wpłynąć na jego kształt.

Na spotkania zaproszeni są wszyscy, którzy na co dzień wspierają osoby z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, także członkowie ich rodzin. Spotkania odbędą się w następujących miejscowościach i terminach:

Włocławek, 11 lipca br. (poniedziałek) w godz. 12:00-16:00 [zarejestruj się na spotkanie >>]
Brodnica, 12 lipca br. (wtorek) w godz. 11:00-15:00 [zarejestruj się na spotkanie >>]
Bydgoszcz, 13 lipca br. (środa) w godz. 12:00-16:00 [zarejestruj się na spotkanie >>]
Toruń, 15 lipca br. (piątek) w godz. 12:00-16:00 [zarejestruj się na spotkanie >>]
Chełmno, 18 lipca br. (poniedziałek) w godz. 11:00-15:00 [zarejestruj się na spotkanie >>]

Wypracowana na spotkaniach i w konsultacjach ostateczna wersja modelu będzie pilotażowo realizowana w wybranych powiatach województwa kujawsko-pomorskiego. Z projektem modelu można zapoznać się w serwisie stacja-konsultacja.pl, który umożliwia również jego komentowanie [link bezpośredni >>>]. Konsultacje internetowe trwają od 30 czerwca do 19 lipca br.

W trakcie spotkań przewidziany jest lunch. Uczestnikom dojeżdżającym na spotkania oferujemy zwrot kosztów dojazdu do równowartości biletów komunikacji publicznej. Spotkania organizowane są w miejscach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Model jest przygotowywany w ramach projektu „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Projekt realizują trzy organizacje pozarządowe: RC-fundacja konsultingu i rehabilitacji (Toruń), Fundacja „Wiatrak” (Bydgoszcz) i Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (Toruń).