Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport zwięźle opisuje powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radziejowie, zapoczątkowanie partycypacyjnego modelu tworzenia prawa miejscowego, przygotowanie wersji roboczej powiatowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.

Raport opisuje działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w procesie powstawania „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku”. Raport jest przykładem działań, które wymagały „silnego głosu” Federacji oraz przykładem na wykorzystanie wsparcia prawnego w działaniach monitoringowych i strażniczych.

Raport zbiera liczne obszary aktywności Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w zakresie konsultacji społecznych. Tym samym ma odmienną strukturę od innych raportów z działań monitoringowych i strażniczych Federacji.