Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport zbiera liczne obszary aktywności Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w zakresie konsultacji społecznych. Tym samym ma odmienną strukturę od innych raportów z działań monitoringowych i strażniczych Federacji.

Tutaj znajdą się dodatkowe treści odnośnie tego raportu – widoczne po kliknięciu na liście raportów, jak teraz.