Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport opisuje działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych związane z koniecznością stworzenia jasnej i transparentnej procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do tworzonych przez Gminę Miasta Toruń gremiów opiniodawczo-doradczych i zespołów roboczych. Zaprezentowany w raporcie „model wyłaniania” może być z powodzeniem zastosowany w innych samorządach.

Raport opisuje działania Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych związane z koniecznością stworzenia jasnej i transparentnej procedury wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do tworzonych przez Gminę Miasta Toruń gremiów opiniodawczo-doradczych i zespołów roboczych.
Zaprezentowany w raporcie „model wyłaniania” może być z powodzeniem zastosowany w innych samorządach, przy czym nie można pominąć ważnego elementu jego wypracowywania – zaangażowania większej liczby organizacji do dyskusji nad jego kształtem i ostatecznym brzmieniem, które uwzględnią lokalną specyfikę i oczekiwania lokalnych organizacji.

Pobierz
Raport „Jak wyłaniać przedstawicieli organizacji pozarządowych do gremiów doradczych i zespołów roboczych” [lipiec 2013 roku]

Załączniki do Raportu

  1. Raport z badania ewaluacyjnego IX Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych [Zobacz>>>]