Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych aktywnie bierze udział w konsultacjach społecznych i zabiega o realizację konkretnych postulatów. Chcemy w związku z tym pilnować, aby były one wprowadzane w życie i realizowane. Co więcej, zależy nam, aby pewne rozwiązania i regulacje prawne ulepszyć lub zmienić. Nie zawsze okazję do ich zmiany dają konsultacje społeczne. Często stwierdzony problem trzeba podjąć i rozpocząć nad nim dyskusję, aby został zauważony i możliwe było jego naprawienie. Dlatego też zajęliśmy się działalnością monitoringową i strażniczą.