Aktualności

2017-03-27 Krótko o roku działalności III kadencji RDPP w regionie
Photo by mailsparky, freeimages.com

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RDPP) działa w regionie od kilku lat. Właśnie minął pierwszy rok III kadencji Rady – jest to jednocześnie pierwsza kadencja, w której w Radzie uczestniczą reprezentanci Federacji. Członkowie RDPP przygotowali krótkie i treściwe podsumowanie aktywności Rady za ostatnie 12 miesięcy.

Rada jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem – w skład Rady wchodzą przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego oraz III sektora (reprezentanci NGO wybierani są spośród delegatów Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

Pierwszy rok III kadencji funkcjonowania Rady to przede wszystkim zaangażowanie na rzecz szerszego dostępu dla organizacji pozarządowych do konkursów RPO w ramach polityki terytorialnej, działania służące usprawnieniu funkcjonowania generatora wniosków w ramach RPO, wypracowanie kampanii na rzecz przekazywania 1% podatku na rzecz kujawsko-pomorskich NGO, przeprowadzenie konsultacji dot. programu współpracy województwa z organizacjami, inicjatywa przeprowadzenia badań ewaluacyjnych dostępności środków unijnych dla organizacji i inne.

Podsumowanie działań przygotowane przez RDPP dostępne jest tutaj >>>