Aktualności

2017-08-21 IV edycja certyfikatu "Organizacja sprawdzona" już we wrześniu

Jesienią tego roku odbędzie się IV edycja certyfikacji „Organizacja sprawdzona”, czyli procesu wyróżniania organizacji pozarządowych prowadzących wartościowe i cenne działania społeczne, które są godne poparcia i naśladowania przez inne organizacje III sektora. Certyfikat przyznawany jest co dwa lata - posiada go obecnie 17 organizacji z województwa.

Zasady certyfikacji będą w tym roku takie same jak w poprzednich edycjach. Decyzję w sprawie przyznania certyfikatów podejmie Kapituła Certyfikatu w oparciu o informacje uzyskane od organizacji aplikujących, od przedstawicieli Kapituły z wizyt w organizacjach, z rekomendacji otrzymanych przez aplikujących od innych podmiotów itp. Kapitułę powołuje zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a w składzie Kapituły połowa miejsc zagwarantowane jest dla reprezentantów III sektora z regionu (wśród nich także przedstawicieli organizacji uprzednio certyfikowanych), a drugą połowę tworzą przedstawiciele administracji publicznej (reprezentanci samorządu regionu, wojewody, powiatów), przedstawiciele biznesu (organizacji zrzeszających przedsiębiorców) oraz mieszkańców województwa (osoby wybrane w otwartym, publicznym naborze). Taki skład Kapituły gwarantuje utrzymanie „sektorowego” charakteru wyróżnienia (większość głosów w Kapitule mają NGO), a jednocześnie zapewnia jego transparentność (udział partnerów publicznych, biznesowych i mieszkańców). Ogłoszenie wyników i wręczenie certyfikatów odbędzie się na uroczystej konferencji na przełomie listopada i grudnia br.

Certyfikacja „Organizacja sprawdzona” ma za zadanie promować działalność pozarządową, poprawiać wizerunek III sektora, ale także promować organizacje wyróżnione certyfikatem. Dlatego Federacja jako organizator procesu certyfikacji kujawsko-pomorskich NGO, stosuje różne rozwiązania i narzędzia do upowszechniania informacji o „certyfikowanych entuzjastach”, czyli organizacjach-laureatach certyfikacji. O wyróżnionych podmiotach powstała publikacja „Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści”. W publikacji przeczytać można także o intencjach i doświadczeniach certyfikacji z czterech minionych lat. Publikację o wyróżnionych znajdziesz tutaj >>.

Certyfikat daje możliwość dołączenia do grupy organizacji wyróżnionych w minionych edycjach: od 2012 roku tytułem posługują się Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, włocławski oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej, dwie toruńskie organizacje - Stowarzyszenie „Jestem”CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne oraz Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego. W 2013 roku certyfikaty uzyskało 8 kujawsko-pomorskich organizacji: Fundacja „Arkadia” (Toruń), Liga Kobiet Polskich (Bydgoszcz), Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Inowrocław), Towarzystwo Rozwoju Gminy DobrczStowarzyszenie „OLIGO” (Włocławek), Stowarzyszenie Młode Dęby (Słaboszewko), Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (Nakło nad Notecią), Stowarzyszenie Obywateli Projekt Włocławek, a w 2015 roku kolejne 4 organizacje: laureatami certyfikatu zostali Fundacja Kreatywnej Edukacji z Bydgoszczy, Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej z Chodcza, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria z Inowrocławia oraz Fundacja Światło z Torunia.