Aktualności

2018-01-16 Drugi etap konsultacji czas zacząć
Photo by daniel wildman, freeimages.com

Od stycznia 2018 roku ruszamy z kolejnym elementem projektu „Dobre konsultacje, dobry plan” – wraz z gminami, które zakończyły działania konsultacyjne przygotowujemy plany konsultacji na tzw. II etap konsultacji. W drugiej połowie miesiąca odbędą się spotkania przygotowujące plany konsultaji aż w czterech gminach. A potem gminom przekażemy granty na ich realizację.

W projekcie „Dobre konsultacje, dobry plan” udzielamy wsparcia finansowego (grantów) gminom z czterech województw na realizację konsultacji z mieszkańcami w obszarze planowania przestrzennego [więcej informacji >>]. Do końca ubiegłego roku podpisaliśmy umowy grantowe z 25 gminami, a ponieważ część z nich już zakończyła lub kończy realizację konsultacji, przyszedł czas na przygotowanie… kolejnych planów konsultacyjnych. Nazywamy je II etapem konsultacji.

Na czym polega II etap konsultacji?
Dotychczas wspieraliśmy gminy w zaplanowaniu i prowadzeniu konsultacji na etapie przygotowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania lub projektu studium kierunków rozwoju gminy. Granty trafiły do tych gmin, które zdecydowały się prowadzić konsultacje na tym etapie procedury przygotowania dokumentów planistycznych, gdzie prawo nie wymaga konsultacji. Dzięki temu mieszkańcy mogą dyskutować i współdecydować o planach planistycznych gminy, w której mieszkają. Gdy projekt dokumentu już powstanie, przepisy wymagają by wyłożyć go publicznego wglądu i przyjmować od mieszkańców wnioski do projektu planu. I właśnie na konsultacje dokumentu od chwili jego wyłożenia do publicznego wglądu możemy przekazać gminie grant, pod warunkiem, że konsultacje będą szerokie, włączające mieszkańców, zachęcające ich do aktywności, a więc… szersze niż to czego wymaga od gmin wymóg prawny.

Od stycznia br. ruszamy ze spotkaniami warsztatowymi, które prowadzą reprezentanci projektu, w tym planiści i urbaniści, a które służą wsparciu przy tworzeniu planu konsultacji (dwa spotkania po 6 godzin). Jako pierwsze z pomocy skorzystają gminy Bisztynek, Dobre Miasto i Kurzętnik w województwie warmińsko-mazurskim oraz Tuchomie w województwie pomorskim.

Projekt "Dobre konsultacje, dobry plan" jest realizowany w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo.