W 2012 roku do procesu certyfikacji przystąpiło ponad 40 organizacji, a statuetki i certyfikaty przyznano siedmiu z nich.

Laureaci I edycji certyfikatu (2012), którzy w 2015 roku (oraz ponownie w 2017 roku) otrzymali przedłużenie obowiązywania ("prolongatę") certyfikatu na kolejne dwa lata:

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta (zobacz>>>)
Włocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (zobacz>>>)
Stowarzyszenie „Jestem” z Torunia (zobacz>>>)
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne „CISTOR” z Torunia (zobacz>>>)
Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego (zobacz>>>)

Prezentacje organizacji-laureatów zamieściliśmy w publikacji "Profesjonalni społecznicy, certyfikowani entuzjaści".